Buildest

Build with the Best

BIM (Buildest Information Modeling)

Üç Boyutlu (3D) Proje Görüntüleme

Üç Boyutlu (3D) Proje Görüntüleme

Üç boyutlu proje verilerinin aynı doküman yönetim ortamında paylaşımı, görütülenebilmesi ve yorumlanabilmesi mümkündür.

Keşif Listesi (BoQ) Oluşturma

Keşif Listesi (BoQ) Oluşturma

Buildest, BIM ortamında üretilmiş proje tasarımlarından keşif listelerinin (BoQ) elde edilerek ilişkisel bir modelle raporlanabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.

  • Buildest, inşaat sektöründeki kuruluşların yaşamına girmeye başlayan BIM (Building Information Modelling) yaklaşımına inşaat yönetiminde bilgi paylaşım ortamı ile farklı bir açıdan çözüm sağlamayı da hedeflemektedir.
  • BIM yaklaşımında Buildest çözümünün yararlarından bir tanesinin endüstri standartlarına uygun üretilmiş üç boyutlu proje verilerinin de aynı doküman yönetim ortamında paylaşımının yanısıra, görütülenebilmesi ve yorumlanabilmesi amaçlarını da barındırmaktadır.
  • Buildest, BIM ortamında üretilmiş proje tasarımlarından keşif listelerinin (BoQ) elde edilerek ilişkisel bir modelle raporlanabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.