Buildest

Build with the Best

Doküman Yönetimi

Revizyon ve Dağıtım Takibi

Revizyon ve Dağıtım Takibi

Buildest ile doküman yönetimi kontrollü hale gelir. Dokümanları yüklemek, dağıtımını yapmak, gözden geçirmek, revize etmek ve değişiklikleri izlemek en güvenli ortam ile proje taraflarına sunulur.

İş Süreçleri Yönetimi

İş Süreçleri Yönetimi

Sisteme yüklenen dokümanlar projelere özel önceden tanımlanmış iş ve onay akışlarına tabi tutulabilmektedir.

  • Buildest Doküman Yönetimi, tüm proje taraflarının doküman paylaşımını kolaylıkla yapmalarını, çok sayıda ve yüksek hacimli dokümanları rahatlıkla transfer edebilmelerini ve dokümanların güncel versiyonları ile çalıştıklarından emin olmalarını sağlamak için hazırlanmıştır. Projeye ait sözleşmeler, iş programları, şartnameler ve raporlar böylelikle mükemmmel bir kurgu ile takip edilebilmektedir.
  • Buildest ile doküman yönetimi kontrollü hale gelir. Dokümanları yüklemek, dağıtımını yapmak, gözden geçirmek, revize etmek ve değişiklikleri izlemek en güvenli ortam ile proje taraflarına sunulur.
  • Proje ekipleri her projenin kendi yapısına uygun proje ağaç yapılarını diledikleri gibi oluşturabilirler.
  • CAD dataları, Office dokümanları, PDF dosyaları, taranmış JPEG vb. formattaki veriler ile her türlü mühendislik yazılımına ait dosyalar sisteme yüklenebilir.
  • Projeler ile ilgili çekilen fotoğraflar ve digital video kayıtları da sistemde özel bir doküman takip modeli ile izlenebilir hale getirilmektedir.
  • Sisteme yüklenen dokümanlar projelere özel önceden tanımlanmış iş ve onay akışlarına tabi tutulabilmektedir.
  • Buildest ile sisteme yüklenmiş tüm dokümanlar farklı yazılımlara ihtiyaç duyulmadan izlenebilir hale getirilmekle birlikte, proje taraflarının bu dokümanlar ile ilgili gözden geçirme notları ve işaretlemeleri de sağlanabilmektedir.
  • Buildest ile dağıtımı yapılan dokümanların proje taraflarına kontrollü bir şekilde ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili dağıtım kontrol tablolaları sistemden her daim izlenebilir olmaktadır.
  • Buildest ile proje için özel tasarlanmış formlar ve şablonlar, ilgili tarafların kullanımına kontrollü bir şekilde sunulmakta ve ilgili şablonlar ile üretilen kayıtlar proje kayıtları halinde loglanabilmektedir.
  • Buildest tüm proje dokümantasyonunun güncel ve arşiv bilgileri ile yetkilendirilmiş taraflarca istenildiği an sorgulanabilmesi ve ulaşılabilmesi imkanı sağlamaktadır.