Buildest

Build with the Best

Proje Yönetimi

İnşaat Proje Yönetimi

İnşaat Proje Yönetimi

Buildest, "Bütçe ve Maliyet Yönetimi", "İş Programı ve Zaman Yönetimi" ve "İş Süreçleri ve Kalite Yönetimi" için geliştirilmiştir.

İş ve Değişiklik Talimatları

İş ve Değişiklik Talimatları

İş ve değişiklik talimatlarının tüm proje taraflarına kontrollü bir şekilde ulaştırılması ve izlenmesi Buildest ile organize bir hale getirilir.

 • Buildest, bir inşaat projesinin başarılı olabilmesi için olmazsa olmaz 3 temel konuda gerekli kontrol noktalarının belirlenmesi ve izlenmesi için geliştirilmiştir:
  • Bütçe ve Maliyet Yönetimi
  • İş Programı ve Zaman Yönetimi
  • İş Süreçleri ve Kalite Yönetimi
 • Proje Özet Bilgileri ve Proje Organizasyon ağaçları Buildest ile sistematik bir halde sunulabilmektedir.
 • Bilgi Talep Formlarının (RFI) yönetimi BUİLDEST ile disipline hale getirilir. Böylelikle hangi iş gruplarında kimler tarafından ne zaman hangi RFI'lerin üretildiği ve bu RFI'lar ile ilgili yanıtların sistematik bir şekilde loglanması sağlanmaktadır.
 • İş Talimatlarının tüm proje taraflarına kontrollü bir şekilde ulaştırılması ve izlenmesi Buildest ile organize bir hale getirilir.
 • Tüm proje tarafları ile ilgili değişiklik talimatları da Buildest ile kontrollü bir yönetim modeline kavuşturulur.
 • Proje ekiplerine ait takvim ve ajanda bilgileri Buildest ortamında kontrollü bir şekilde yönetilebilir olmaktadır.
 • Buildest proje ekiplerinin e-mail yazışmaları için merkezi bir kontrol noktası haline getirilebilmektedir.
 • Proje günlük raporları Buildest ile merkezi bir platform üzerinden kontrollü bir şekilde yayımlanmaktadır.
 • Proje aksiyonları, toplantı notları ve aksiyonlar ile ilgili terminler "görev yönetimi" aracı ile Buildest ortamında muntazam bir şekilde yönetilebilmektedir.
 • Buildest proje taraflarının herhangi bir konu üzerindeki görüş ve yorumlarını düzenli bir şekilde tartışabilmelerine olanak sağlayan görüş paylaşım alanı da sunar.
 • Buildest hazır form şablonları dışında proje ekiplerinin kendi tasarlayıp onay ve iş akışlarına da tabi tutarak işletime alabilecekleri form tasarım araçları da barındırmaktadır.
 • Buildest, inşaat projelerinin yönetimindeki iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili dokümanları da kontrollü bir şekilde izlenip raporlanmasına imkan veren özellikler barındırmaktdır.