Buildest

Build with the Best

Sözleşme ve Satınalma Yönetimi

Teklif Toplama ve Karşılaştırma

Teklif Toplama ve Karşılaştırma

Proje ile ilgili tüm teklif toplama, karşılaştırma ve seçim işlemleri merkezi bir ortamda konsolide edilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri ile ilgili iş ve onay akışları Buildest ortamında modellenerek ilgili dokümanlar sistematik bir şekilde loglanabilmektedir.

  • Buildest proje ile ilgili tüm teklif toplama, karşılaştırma ve seçim işlemlerini merkezi bir ortamda konsolide etmektedir.
  • Toplanacak teklifler ile ilgili tüm doküman ve dizayn bilgileri kontrollü olarak sunulabilmektedir.
  • Derlenen teklifler tedarikçi ve alt yüklenici bilgi bankaları ile ilişkilendirilerek raporlanabilmektedir.
  • Tedarik zinciri ile ilgili iş ve onay akışları Buildest ortamında modellenerek ilgili dokümanlar sistematik bir şekilde loglanabilmektedir.
  • Seçilen altyükleniciler ile ilgili yapılan sözleşmeler aynı platform üzerinde raporlanabilmektedir.