Buildest

Build with the Best

Tasarım ve Mühendislik Bilgi Yönetimi

CAD Dosyaları Görüntüleme

CAD Dosyaları Görüntüleme

Buildest, tasarım ve mühendislik dokümanlarının pek çoğu için ayrı bir programa ihtiyaç duyulmadan dosyanın görüntülenebilmesi ve gözden geçirme notları eklenebilmesi olanağı getirmektedir.

İş Süreçleri Yönetimi

İş Süreçleri Yönetimi

Klasik doküman yönetim ayağında olduğu gibi tasarım ve mühendislik dokümanları tarafında da iş akışları ve doküman onay aşamaları yönetilebilir hale gelmektedir.

  • İnşaat Projelerinin yönetiminde tasarım ve mühendislik süreçlerinde üretilen dizayn dokümanları, diğer dokümanlardan ayrı tutulması gerektiren özelliklere sahiptir. Sözkonusu dokümanların yüksek hacimli olması yönetimleri açısından en kritik unsur olarak göze çarpmaktadır. Buildest, tasarım ve mühendislik dokümanlarının yönetiminde de en konforlu ve kontrollü yönetim aracı olarak sunulmaktadır.
  • Tasarım dokümanları için kullanılacak standart isimlendirme araçları ile tarih ve güncelleme sırası ile tüm dokümanların otomatik takip çizelgeleri tutulmuş olmaktadır.
  • Klasik doküman yönetim ayağında olduğu gibi tasarım ve mühendislik dokümanları tarafında da iş akışları ve doküman onay aşamaları yönetilebilir hale gelmektedir.
  • Buildest, tasarım ve mühendislik dokümanlarının pek çoğu için ayrı bir programa ihtiyaç duyulmadan dosyanın görüntülenebilmesi ve gözden geçirme notları eklenebilmesi olanağı getirmektedir.
  • Tasarım ve mühendislik dokümantasyonu içerisinde as-built uygulama projeleri için ayrı takip kurguları oluşturulabilmektedir.
  • Buildest ile dağıtımı yapılan tasarım ve mühendislik dokümanlarının proje taraflarına kontrollü bir şekilde ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili dağıtım kontrol tablolaları sistemden her daim izlenebilir olmaktadır.