BIM Nedir?

BIM, Yapı Bilgi Modellemesi sözcüklerinin İngilizce karşılıklarının (Building Information Modeling) baş harflerinden oluşturulmuş bir terimdir.

Bir binanın yaşam dönemi boyunca gerekli tasarım ve proje verisinin dijital formatta yönetilmesini sağlayan etkileşimli politikalar, süreçler ve teknolojilerin bütünü olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle BIM, bir binanın tasarımı, inşası ve işletilmesi sırasında farklı disiplin, sorumluluk ve amaçlara sahip olan proje iştirakçilerinin ihtiyaç duydukları bilgilerin paylaşılmasını sağlayan bir metottur.

BIM sistemleri, binalar ve altyapı projelerini planlayan, tasarlayan, inşa eden, işleten ve bakımını yapan organizasyonlar ve devlet kurumları tarafından kullanılır.

Ne İşe Yarar?

Özetle bilgi paylaşmaya yarar. Tasarım, inşaat ve işletme süresince gereksinim duyulan tüm bilginin ilgisi ve yetkisi olan katılımcılar tarafından izlenmesini, yönetilmesini ve gerekmesi durumunda güncellenmesini sağlar.

Genel bir örnek vermek gerekirse, statik, mimari, elektrik, mekanik vs. disiplinlerin farklı ortamlarda geliştirilip, diğer disiplinlerle olan olası çakışmaların sahada çözülmesi yerine, her katılımcının aynı ortamda çalışarak olası çakışma, aksaklık ve engellerin saha uygulamasından önce çözülmesi ve daha doğru şekilde planlanmasına imkan verir.

Tüm organizasyon için tasarruf ve rekabet gücü sağlar.

BİM’le Değişen Nedir?

Eskiden tasarım süreci çoğunlukla mimari disiplinle yapılan bir ön tasarımla başlardı.

Başta statik, mekanik ve elektrik olmak üzere diğer tüm disiplinler bu ön tasarımdan yararlanarak kendi planlarını hazırlardı. Hazırlanan bu planların saha uygulama aşamasına gelinceye kadar diğer disiplinlerle uyumlu olup olmadığının tespiti mümkün olmadığı için projelerin uygulama safhaları büyük revizyonlar, tartışmalar ve ek maliyetlerle ilerlerdi.

Her katılımcının ayrı ayrı veri tabanlarının olması yerine tüm katılımcıların tek bir veri tabanı üzerinden çalışması en önemli değişikliktir.

Mecbur muyuz?

Hukuken Türkiye’de henüz bir mecburiyet yoktur. Ancak önemli altyapı projelerini hedefleyen bir organizasyonsanız bu durum değişebilir.

Günümüzde İngiltere veya ABD’nin bazı eyaletlerinde belirli ciroların üstündeki projeler için artık hukuken zorunludur.

Diğer yandan, BIM metodunun rekabet gücü ve maliyet avantajı açısından pratikte artık zorunlu olduğu söylenebilir. Özellikle maliyetlerin azaltılması, tasarruf, iş gücü ve emek kazancı sağlıyor olması nedeniyle er ya da geç tüm yapı disiplinlerinin ve iştirakçilerinin bu metoda geçmesi kaçınılmaz olacaktır.

Sistemimizin Özellikleri İlginizi Çekti mi?

Organizasyonunuzun Buildest BIM ile neler yapabileceğini daha detaylı olarak öğrenmek isterseniz bizimle iletişime geçebilir, ayrıntılı tanıtım organizasyonu için sizi ziyaret etmemizi sağlayabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim